Organizacija

CKUD „Lepa Radić“ Gradiška

Organizacija udruženja

Organi i rukovodioci

ORGANI UDRUŽENJA
Skupština
Slupštinu čine 21 delegat izabran od strane Zbora članova.
Željka Despotović, predsjednica
Nadzorni odbor
Slavica Kotur, predsjednica
Srđan Malbašić, član
Mirjana Smiljanić, član
Upravni odbor
Davor Simišić, predsjednik
Jasminka Savčić, zamjenica
Dragana Stević, član
Bosa Lisica, član
Momčilo Vesosvić, član
Predsjednik
Davor Simišić

UMJETNIČKI SAVJET
Mirjana Smiljanić, umjetnički rukovodilac
Srđan Malbašić, rukovodilac sekcije
Jovo Jerković, šef orkestra
Ljubo Ranisavić, šef pjevačke grupe
Dragana Stević, predsjednica Aktiva žena


Igra kolo…

Organizacija

Sekcije i grupe

Društvo je organizovano kroz ogranke, sekcije i grupe.

Grad
– mlađa dječija grupa
– dječija grupa
– rekreativna grupa
– Aktiv žena
– narodni orkestar
– MPG „Visoka Krajina“
Ogranak „Lijevče“ Krajišnik
– mlađa dječija grupa
– starija dječija grupa
– rekreativna grupa
Ogranak „Mladost“ Kočićevo
– mlađa dječija grupa
– omladinska grupa
Predškolska sekcija
– predškolske grupe
Ostalo
– Uprava i počasni članovi
– Klub prijatelja
– Aktiv DDK

Prostor

Društvo je u ranijem periodu radilo u školskim objektima te u Đačkom domu „Lepa Radić“ (Konvikt). Od 1981. godine do 1992. godine sve svoje aktivnosti obavlja u Domu kulture „Veljko Čubrilović“ u Gradišci.

Nakon obnove rada, 2013. godine, radi se na više lokacija.
Danas se aktivnosti odvijaju na 8 lokacija:
– Centar – objekat Vrtića (Pčelice) i iznajmljena sala (Partizanska 44)
– Senjak – objekat Vrtića (Cipelići) i privatni prostor
– Brestovčina – privatni prostor
– Nova Topola – objekat Vrtića (Leptirići)
– Krajišnik – društveni dom
– Kočićevo – Spomen dom

Sjedište društva je zvanično na adresi Sokolskog doma – Spomen park slobode bb.
Garderoba se privremeno nalazi u Spomen domu u Kočićevu.

Kancelarija Društva se nalazi na adresi Partizanska 44, naselje Tekija. Kancelarija je u potpunosti opremljena za optimalan administrativan rad. Opremanje kancelarije su kroz projekte podržali: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarsvo porodice, omladine i sporta RS i Fond za izbegla, radeljena lica i saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodine.

Citati

„Kada me je uvaženi direktor ovog KUD-a, gospodin Davor Simišić, zamolio da u nekoliko riječi osvježim vaše sjećanje na legendarnu Lepu, prihvatio sam to kao veliku čast, ali sam se našao i u velikom čudu. Kako naći riječi dostojne lika takvog gorostasa kao što je bila Lepa Radić?“

— Nebojša Ivaštanin

— NN