SAKUD RS

SAKUD RS

Savez amaterskih
kulturno-umjetničkih društava
Republike Srpske

SAKUD RS
  • Reprezentativno strukovno udruženje u oblasti umjetničke interpretacije kulturnog naslijeđa.
  • Udruženje od javnog interesa u Republici Srpskoj.

SAKUD RS
Aleja Sv. Save 16
78000 Banja Luka
Republika Srpska

www.sakudrs.org

Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske

Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske (SAKUD RS) predstavlja asocijaciju udruženja koja se bave kulturno-umjetničkim amaterizmom na području Republike Srspke.
Savez radi na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama RS, Statuta Saveza te ostalih akata. Osnovan je 2007. godine, a danas broji 36 članica. Osnovu rada Saveza predstavlja zajedničko djelovanje s ciljem da organizovano podstiče, usmjerava, objedinjuje i unapređuje amatersko kulturno-umjetničko stvaralaštvo na području Republike Srspke, u skladu sa opštim interesima. U Savez se mogu, kao pridruženi članovi, učlaniti i društva iz čitave BiH i dijaspore te priznati stvaraoci u oblasti tradicionalne kulture i umjetnosti.
Savez je organizator republičke smotre folklora „Zlatno kolo“ kao i Smotre dječijeg folklornog stvaralaštva RS „Zlatno kolce“. U okviru saveza djeluje i Sekcija koreografa, umjetničkih rukovodilaca i učitelja narodnih igara. Sekcija okuplja navedena stručna lica. Takođe, u okviru Saveza djeluju i stručni Savjet i odbori za određene oblasti.
Organi Saveza su: Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik Saveza i 2 potpredsjednika, te Nadzorni odbor i Generalni sekretar.