Podrška

Podrška

Partneri i donatori projekta

PARTNERI

PARTNERS / ПАРТНЕРЫ / PARTNER / PARTENAIRES
1. Gradska uprava grada Gradiška
2. SAKUD RS
3. GO SUBNOR Gradiška
4. JPU „Lepa Radić“ Gradiška
5.

P O D R Š K A

Partneri i donatori imaju izuzetan značaj za ovaj projekat.
Iako se ne radi o velikom projektu, nije realno da ga jedno udruženje samostalno realizuje.
Međutim, imajući u vidu značaj istog i za širu društvenu zajednicu, očekivana je podrška lokalnih, republičkih i državnih institucija kao i ostalih pravnih i fizičkih lica.

DONATORI

DONORS / ДОНОРЫ / SPENDER / DONATEURS
1. Radić (Jovo) Sretoja, Njemačka
2. Medžlis Islamske zajednice Bos. Gradiška
3. Lion d.o.o. Gradiška
4. Miljević Dalibor, Banja Luka
5.